• Hot Line : 089-536-7171

 • Email : rploy09@gmail.com

WELCOME  TO  RVS

รุจรวีเซอร์วิส ให้บริการกำจัดปลวกและแมลง ทุกชนิด มั่นใจปลอดภัย

บริษัทกำจัดปลวกและแมลงรบกวนที่จดทะเบียนขึ้นเป็นบริษัทจำกัด อีกทั้งบุคลากรและทีมงานล้วนแต่มีประสบการณ์และความชำนาญในด้านการกำจัดแมลงรบกวนอันได้แก่ ปลวก, มด, แมลงสาบ รวมทั้งแมลงรบกวนในบ้านทุกชนิดมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยมีแนวคิดในการทำงาน คือ

1. เน้นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อลูกค้ามากที่สุดและผลตกค้างต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้มีทั้งสมุนไพรธรรมชาติและสารเคมีที่มีเอกสารรับรองจากทางคณะกรรมการอาหารและยา

2. การใส่ใจในการสำรวจปัญหาของแมลงต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำจัดแมลง โดยทีมงานที่ได้รับการอบรมและการฝึกฝนอย่างเชี่ยวชาญก่อนที่จะเข้าบริการให้กับลูกค้า

VISION

 • สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าที่มีปัญหาด้านแมลงรบกวน โดยเน้นในด้านงานบริการที่มีคุณภาพ ด้วยความเอาใจใส่ของทีมงานและมีมาตรฐานที่ดีในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า


MISSION

 • 1. บริการลูกค้าด้วยความซื่อตรงและใส่ใจในบริการ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

 • 2. มุ่งที่จะเป็นผู้นำของธุรกิจกำจัดแมลงรบกวนอย่างบูรณาการและครบวงจร โดยยึดในด้านความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก และคำนึงถึงดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเป็นสำคัญ

 • 3. ให้คำแนะนำและความรู้ในด้านการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยง ภาวะที่ทำให้เกิดปัญหาแมลงรบกวนในบ้านหรือในที่ทำงาน


 • 4. ร่วมแก้ปัญหาในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในสังคม


OBJECTIVE

RVS1

รุจรวีเซอร์วิส

มั่นใจ ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง บริการกำจัดปลวกด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ

RVS2

รุจรวีเซอร์วิส

โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ

RVS3

รุจรวีเซอร์วิส

อุ่นใจตลอดอายุสัญญาประสิทธิภาพของการกำจัดปลวกที่ได้ผล ป้องกันและต่อต้านการกลับมา

RVS4

รุจรวีเซอร์วิส

ยึดมั่นในคุณภาพการให้บริการทุกขั้นตอน บริการหลังการขายและการรับประกันผลงานตลอดอายุสัญญา

พื้นที่ให้บริการ

บริการด้วยงานคุณภาพ

 • ปลวกเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นเดียวกับมดหรือยุง แต่อาจจะต่างกันตรงที่ปลวกไม่ได้สร้างความรำคาญแต่สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สิน ในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ปลวกใต้ดิน, ปลวกไม้แห้ง, ปลวกไม้ชื้น

  TERMITE
 • อันตรายจากมด การป้องกันตัวของมดโดยการกัดศัตรู ให้ได้รับความเจ็บปวด จะปล่อยพิษออกมา ทำให้เป็นผื่นคัน ผิวหนังปวดบวมอักเสบ ในบางครั้ง มดจะเข้ามาแย่งกินอาหาร ทำให้อาหารเน่าบูด อาจทำให้เกิดโรคท้องเสียได้

  ANT
 • สัตว์สกปรกที่เป็นต้นกำเนิดสารก่อภูมิแพ้ เป็นสาเหตุสำคัญของผู้ป่วยภูมิแพ้คนไทย แมลงสาบที่พบส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์อเมริกัน สามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว สารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบจะมาจากส่วนต่าง ๆ ทั้งจากตัวมันเอง และส่วนต่างๆ ของแมลงสาบ

  COCKROACH